Agerbæksvej bebyggelse (trafikproblemer/overbebyggelse)

De store byggeplaner langs Grenåvej er sat på pause.
Byggerierne langs Agerbæksvej er under opførelse. Lokalplan 1130 står på “stand by”, sansynligvis på grund af høje renter, dyre materialer og overbebyggelse i området generelt.

Hvad angår X124 har Rådmanden sagt at et evt. byggeri skal holde sig inden for den gældende lokalplans Bebyggelsesprocent på 30 evt 40%, hvorefter det ikke er så interessant for for bygherren. Det første forslag havde en bebyggelsesprocent på 170%!
Arkitekten SINGH, der havde tilbudt overpris for husene i området, overvejer nu fremtiden – og husejerne kan overveje, om deres huse skal vedligeholdes for et længere liv…

RisskovLiv skriver:
Du kan læse hele artiklen her (betalingsmur)

“Men tiden, eller timingen, har ikke været med den pensionerede arkitekt, der har
indgået købsaftaler med 13 villaejere på Agerbæksvej.
Sådan så forslaget til et byggeprojekt med en bebyggelsesprocent på 110 procent ud. Det er nu alt, alt for stort i forhold til den nye retning for projektet, som ledelsen i Teknik og Miljø har udstukket.”

“Hans byggeprojekt endte som rosinen i pølseenden på Agerbæksvej, hvor to både
omfattende og omstridte lokalplaner blev vedtaget i slutningen af 2021. Det ene
byggeri står nu næsten færdigt, mens bygherren AG Gruppen slet ikke er gået i
gang med det andet efter næsten to år.
Men summen af begge byggeprojekter betyder, at rådmand Nicolaj Bang (K) og
ledelsen i Teknik og Miljø nu har besluttet, at man for nuværende ikke ønsker
yderligere fortætning på Agerbæksvej.”

Fællesrådet har deltaget i flere møder sammen med områdets grundejerforeninger og Aarhus Kommune. Specielt problemerne omkring trafik et et varmt emne, ligesom naturligvis højde på byggerier, skygge- og indkigsscener.

Efter møde 25. oktober 2023 i Teknik & Miljø med udvikleren SINGH skriver Aarhus Kommune (forkortet af red.):

Sagens hidtidige forløb

Det nuværende byråd har sat en retning, som blandt andet sætter mindre fokus på fortætning og større fokus på borgerinddragelse, og at der for tiden sker lignende justeringer i andre plansager. Der er sket en ledelsesmæssig og polisk vurdering af mulighederne for byudvikling i området ved Agerbæksvej, og det er baggrunden for den ændrede retning. Begrundelsen er, at man ønsker at se den allerede planlagte byudvikling (Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130) realiseret, før der planlægges for yderligere fortætning i området.

Sagens nye retning

Rammen giver ikke mulighed for at etablere ny etagebebyggelse langs Grenåvej, og man vil derved ikke kunne udnytte den støjafskærmende virkning, som en sådan bebyggelse ville have i forhold l etablering af opholdsarealer på den østlige side af bebyggelsen. Det kan desuden være en udfordring at få en business-case til at hænge sammen, når man højest kan komme op på en bebyggelsesprocent på 40.

Sagens fremadrettede forløb

Hvis udviklerens vurdering bliver, at det ikke er realistisk at udvikle området l tæt-lavt byggeri, vil lokalplansagen blive afsluttet.

Del artiklen med andre på