AKTUELT

Aktuelle sager i Rissskov

Aktive sager

Risskov Fællesråd arbejder med aktuelle sager, der gør en forskel

Som fællesråd arbejder vi med forskellige åbne og aktuelle sager med relevans for Risskov.

Risskov Fællesråd blev etableret i september 2023, og det betyder også vi lige nu er i vores spæde opstart, og forventer endnu flere sager snarest.

Ovenfor er blot vist de nyeste 5 sager.

Bebyggelse

Vi har fokus på aktuelle byggesager, lokalplaner og udvikling.

Klima

Risskov har klimaudfordringer fra hav, grundvand, Egåen og skybrud. Fællesrådet sidder med i GVFs “klimagruppe”.

Trafik

Vi arbejder med sager vedrørende trafik, parkering og sikker skolevej.

Mennesker

Vi arbejder for at Risskovs borgere i alle aldre har en god hverdag.

HVordan arbejder fællesrådet?

Ofte stillede spørgsmål

Fællesrådet blev etableret i september 2023 og arbejder med at støtte Risskovs interesse på en række sager. Her finder du nogen af de typiske spørgsmål til vores arbejde – og svaret på dem.

Beslutter Fællesrådet på Risskovs vegne i visse sager?

Fællesrådet er nedsat af Aarhus Kommune og bestyrelsen er valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling.
Ofte modtager Fællesrådet information om fx et nyt byggeri. Vi tjekker så, om det holder sig inden for Lokalplanens rammer. Hvis der kan være tvivl, kontakter vi nærmeste naboer og spørger ind til deres holdning. Risskov Fællesråd repræsenterer altid borgernes interesser.

Hvordan arbejder I sammen med kommunen?

Fællesrådet arbejder tæt sammen med udvalget for “borgerinddragelse” ved kommunen. Når et medlem har et problem/opgave som skal involvere kommunen, så kan Fællesrådet hjælpe med information og kontakt til den relevante afdeling.

Kan jeg selv bidrage med mine holdninger i disse sager? Hvis ja, hvordan?

Du er altid velkommen til at kontakte Risskov Fællesråd. Vi sender ofte spørgsmål med relevans for borgerne ud i høring, f.eks. under afstemninger.

Du kan læse mere om hvad du som borger kan bidrage med på denne side.

Du kan indmelde dig på denne side, hvis du ønsker at støtte rådets arbejde og deltage i generalforsamlinger mv.