“Kan vi bo i Risskov om 50 år”? – Borgermødet om klimatilpasning d. 14. marts 2024

Interessen for at høre om planerne for klimatilpasning på Fedet var stor. 450 gæster var mødt op for at høre vurdering af hvilke trusler vi er udsat for, og hvad vi sammen kan gør, så vi også kan bo i Risskov om 50 år.

Mødet blev afholdt sammen med Grundejerforeningen Vejlby Fed/GVF, Aarhus Kommune og Risskov Fællesråd. Du kan her se TV2 Østjyllands reportage fra mødet. Der kommer senere et referat af mødet, som Aarhus Kommune har lavet.

RisskovLiv skriver fra mødet: – Vi kigger med et helhedsperspektiv på alt fra skybrud, havvandsstigninger, vandløb og søer. Det er lidt som at blande æbler og bananer, men vi bliver nødt til at kigge på samspillet mellem vandkilderne for at se, hvilke løsninger der virker sammen, og hvor der er benspænd, sagde Birgit Weber, programleder for klimatilpasning i Teknik og Miljø.

RisskovLiv skriver videre i forbindelse med kritik af Vejlby Feds Digelag: “For skulle krisen virkelig kradse, har det private digelag ikke myndighed til at tvinge grundejere og vejforeninger til at punge ud og betale for et nyt og højere dige. Derfor går klimagruppen, som Grundejerforeningen Vejlby Fed har etableret, ind for, at kommunen overtager opgaven.”

“- Kystbeskyttelsesloven giver enhver grundejer muligheden for at bede kommunen om at se på en kommunal løsning. Det har den fordel at have kommunen ved bordenden, at den kan beskytte både kysten og Egåen under ét – men det kræver, at kommunen går med, sagde Ellen Margrethe Basse, professor emerita ved Aarhus Universitet med speciale i miljøret og klimatilpasning – og medlem af klimagruppen.”

“Hvis vi erkender, at udfordringerne med vand fra kysten, åen og grundvandet hænger sammen, er det ikke digelaget, der skal bestemme, hvordan det løses. Vi er mange, der er berørt, og det kan koste os dyrt, så lad os tale om et fælles vandproblem, sagde hun og fik aftenens største bifald.”

Det er logisk, at det bliver dyrt at klimasikre Risskov, men det bliver endnu dyrere, hvis vi ikke gør noget! Med Aarhus Kommune for bordenden, kan omkostningerne pålægges samtlige husstande, der er berørt, og det kan fordeles efter et “nytteprincip”. Samtidig har kommunen mulighed for at få billige lån, og den kan søge om støtte hos Staten og EU.

Præsentationerne fra aftenens oplægsholdere kan du hente her:

Professor Anders Vest Christiansen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Geolog Peter Thomsen, Niras

Professor emerita i miljøret, dr. jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Geolog Line Henriette Broen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Klik her og hent en PDF med info om mødet og oplægsholderne hvor du også kan læse den juridiske baggrund for klimatilpasning.

Del artiklen med andre på