BRT-bus til Risskov (hvor/hvordan)

Byrådet har en ambition om at gøre det nemmere og hurtigere at komme rundt i og omkring Aarhus med kollektiv trafik, og derfor vil politikerne have reduceret trængslen for busser på Ringvejen.
I de kommende år skal Teknik og Miljø derfor lave et skitseprojekt og en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensvurdering) for BRT på Ringvejen.
BRT-projektet lægger op til, at Ringvejen bliver udvidet fra fire til seks spor fra Viby Torv til Aarhus Universitetshospital – udvidelsen skaber plads til hurtige busser i egen bane. På den resterende del af strækningen mod henholdsvis Oddervej og Risskov vil der ske mindre ændringer såsom opgraderinger af busstoppesteder. Du kan se hele den formodede strækning på projektets hjemmeside, hvor du også kan læse mere, holde dig opdateret, se en tidslinje og få svar på en række spørgsmål.

Fakta – BRT, skitseprojekt og VVM

BRT står for ’Bus Rapid Transport’. Det er et koncept, hvor busser kører med høj frekvens i selvstændige busbaner skærmet fra den øvrige trafik.

Skitseprojektet dykker ned i projektets detaljer. I skitseprojektet kigger man blandt
andet på byrum og arealer, der vil blive berørt af projektet, på muligheden for
cykelstier, behovet for støjskærme m.m.

VVM-redegørelsen skal vise, hvordan projektet vil påvirke miljøet. Hvordan vil anlæg
og drift støje, hvor mange mennesker vil projektet påvirke, og hvor meget CO2-
udleder det? Dét og meget andet svarer VVM-redegørelsen på.

BRT-busser til Risskov kan blive en mulighed, og noget som Fællesrådet kommer til at arbejde med.
Der har været forslag om, at BRT-busserne skulle køre helt ned til 6-erens holdeplads på Vestre Strandallé, hvorved den skal gennem rundkørslen ved Risskov Skole. -Ikke just et drømmescenarie…

Del artiklen med andre på